Resumé

Vedrørende: Stilling hos Dem


  Jeg er en kvinde, der søger nye udfordringer indenfor IT området. Jeg er gift og har to børn. Jeg er med i klasserådet i den klasse vores søn går i. Derudover er jeg kommandobefalingsmand i hjemmeværnet, med ansvaret for 80 aktive og omkring 200 soldater i reserven.

  Jeg har arbejdet hos DSB IT som IT projekt-koordinator og er hos Rehfeld som projektleder, hvor jeg har projekter strækkende sig fra 30 timers opgaver til 1100 timers projekter

  Jeg fungerer som leder i det team, der bliver mig tildelt. Det kræver at jeg besidder alle de egenskaber som er nævnt nedenfor, for at gennemføre vores projekter til aftalt tid, kvalitet og budget:

  - Gennemslagskraft
  - Struktureret
  - Resultatorienteret
  - Samarbejdsvillig og fleksibel
  - Have flere bolde i luften
  - Overblik i pressede situationer

  I dagligdagen har jeg tæt samarbejde med kunden, interessenterne, udviklerne og den nærmeste ledelse.

  Jeg har i S-tog regi haft rollen som ServiceDesk manager, hvor jeg havde 4 ansatte under mig. Til stillingen var der tilknyttet mange forskellige opgaver blandt andet kvalitetssikring af vores løsninger samt prioritering af de åbne opgaver både ift. den daglige ressourcefordeling, men også når der kom hasteopgaver ind. Vores dagligdag var tit hektisk, så for at forbedre dette blev der introduceret en turnusordning. Det øgede arbejdsglæden og gav mere overskud til, at løse de specifikke opgaver man havde. Vi kunne nu bedre supplere hinanden på de enkelte opgaver og der blev tid til en overdragelse af opgaverne når de skiftede rolle.
  Når man arbejder på øretævernes holdeplads er det meget vigtigt at humøret og motivationen er på toppen. Jeg har i den forbindelse sørget for at afholde sociale arrangementer for teamet, hvilket medførte større åbenhed og hjælpsomhed overfor hinanden.
  Kundeklager havnede altid på mit bord. Dem løste jeg i et tæt samarbejde med teamet og kunden, for at sikre at begge parter blev hørt.
  Jeg havde en løbende sparring med min nærmeste leder, hvor vi talte om status, eventuelle udfordringer, og om vi var på rette vej ift. de mål der var sat.

  Uddannelsesmæssigt har jeg taget projektleder kurser hos Hans Tørsleff Lean Education, for at styrke min projektledelse og projektstyring.

  Jeg har hos DSB IT sammen med min kollega været med til at implementere vores kerneprocesser, omkring projekt- og opgavestyring. Vi var de første, der indførte de nye processer i vores arbejdsgange og var efterfølgende rollemodeller på dette område.

  Inden jeg blev ansat hos DSB IT arbejdede jeg i DSB S-togs IT-afdeling, hvor jeg blandt andet gennemførte audit, samt var med til at implementere Lean og ITIL.

  Jeg søger denne stilling, da jeg er sikker på at jeg med mine tidligere erfaringer som ServiceDesk manager og som projektleder, har den fornødne ballast til, at løse de opgaver der tilgår stillingen

  Jeg håber ansøgningen har vagt interesse.

  Med Venlig Hilsen

  Nageena Bernskov

Comments