Curriculum Vitae

Navn: Nageena Bernskov, født i 1975, ikke ryger

Adresse: Byvej 11, 3660 Stenløse

Telefon: 43 55 18 63

Mobil:

E-mail: nageena_lone@hotmail.com eller nageena@bernskov.com

Kørekort: Ja

Fritidsinteresser:

1. Mine børn

2. Min familie

3. Hjemmeværnet


Faglig erfaring:

Projektlederkursus – modul 2, Hans Tørsleff Lean Education, 2009

Projektlederkursus – modul 1, Hans Tørsleff Lean Education, 2009

ITIL Foundation, 2007

Projekt som arbejdsform, 2007

Akademiuddannelsen indenfor Informationsteknologi, Niels Brock, København, 2005

IT-Administrator, Niels Brock, København, 2003

Windows 2003 AD/workshop, 2003

Intern Audit, Dansk Standard, 2003

Netværkskursus, AMU-Center København, Valby, 2000

Netdrift kursus, Uni-C, København, 1999

Merkonom Informatik, Business College, Valby og København, 1996

Edb-kursus, Dac-Data, København, 1996

Informatikassistent, Ballerup Handelsskole, 1994

HG, Business College, Valby, 1992


Praktisk erfaring:

Projektleder hos Rehfeld Juni 2009


Mine primære opgaver er:

- Estimering af opgaven / projektet

- Udarbejdelse af interessentanalyse

- Udarbejdelse af risikoanalyse

- Prebooke ressourcer til opgaven / projektet

- Udarbejdelse af kravspecifikation

- Udarbejdelse af løsningsbeskrivelse

- Detailestimering af delopgaverne

- Udarbejdelse af projektplan

- Tæt samarbejde med udviklerne for, at sikre at tidsplanen bliver overholdt, samt sørger for, at de nødvendige data er til rådighed.

- Tæt samarbejde med kunden med henblik på opfølgning og ændringsønsker mv.


Her er et udvalg af de projekter, jeg har deltaget i som projektleder:

Web_LIS (Ledelsesinformationssystem) bliver bygget til det formål, at kunden kan få et overblik over deres indtægter og udgifter på forskellige områder. Det er installeret hos mange forskellige kunder.

Analysecenter, hvilket er en den af Web_LIS, men vi er i gang med, at lave en speciel udgave til en kunde hvor der tages højde for analytisk arbejde indenfor sygedagpenge området.

IT projekt-koordinator hos DSB IT Januar 2008 - Maj 2009


Efter at jeg blevet flyttet til DSB IT har mine fokusområder ændret sig markant. I dag går mine arbejdsopgaver primært ud på:

- Estimering af opgaven / projektet

- Udarbejdelse af løsningsbeskrivelse

- Prebooke ressourcer til opgaven / projektet

- Udarbejdelse af tilbud

- Udarbejdelse af kravspecifikation (dette kun på store opgaver / projekter)

- Detailestimering af delopgaverne

- Oprettelse af RFC (Request For Change)

- Tæt samarbejde med driften omkring oprettelse af miljøer samt vurdering af de tekniske - og de driftsmæssige krav

- Tæt samarbejde med udviklerne for, at sikre at tidsplanen bliver overholdt, samt sørger for, at de nødvendige data er til rådighed.

- Tæt samarbejde med testerne for, at få teststrategi og testcase godkendt, samt sikre de nødvendige data til testcase

- Tæt samarbejde med kunden med henblik på opfølgning og ændringsønsker mv.

- Sikre at systemtest gennemføres, og evt. rettelser bliver gennemført

- Brugertest skal gennemføres og godkendes (skal sikre at ressourcerne og kunden er til stede)

- Opdatering af RFC

- Sikre at system - og driftsdokumentation er lavet

- Sikre at installationsvejledningen er lavet

- Sikre at SLA er udarbejdet

- Overdrage systemet til forvaltning hos systemansvarlig

Her er et udvalg af de projekter, jeg har deltaget i som projektleder:

TIF.Net (Trafik Information) er en applikation (tyk klient i .NET 2.0), som benyttes af DSB Driftscenter til at udsende information om togtrafikken - primært til DSB medarbejdere via e-mail og SMS, men også til www.dsb.dk og DR Tekst-tv.

Projektgruppe: 6 personer inkl. mig.
Varighed: 4 måneder.

TIF.Net var før udviklet i Access hvilket gjorde det svært at vedligeholde. Derfor blev der udarbejdet et projekt hvor TIF skulle udvikles i .Net. Projektet skulle sikre at hver enkelt binding ikke gik tabt i denne konvertering:

TIF.NET er 100% afhængig af sin database. Den henter køreplaner og medarbejderdata fra en fælles database via Integrationsplatformen (IGP). Den benytter en SMSGateway til at udsende SMS'er til DSB's og DSB First's personale. Den benytter Outlook til at udsende e-mails - hvor Outlook herefter benytter MS Exchange Server til selve afsendelsen af e-mailene. Den gemmer en xml-fil på et share når der skal udsendes information til DR Tekst-TV eller Internettet på ww.dsb.dk.

 
Trafiktælling er et webbaseret applikation som anvendes via mobiltelefonen, den bliver brugt til at indtaste manuelle passagertælling på DSBFirst trækninger.

Projektgruppe: 8 personer inkl. mig.
Varighed: 2 måneder.

Den henter data på det ønsket tognr og dato, man har indtastet. Efterfølgende vælges den ønskede strækning, hvor man indtaster passagertællingen. Disse data lageres fra telefonen ned i en SQL database, derfra trækkes de ind i en Oracle database hvor dataene derefter behandles i SAS TRAP.

 
Q-rapport er et webbaseret applikation som anvendes via mobiltelefonen, den bliver brugt til at rapportere fejl og mangler i toget.

Projektgruppe: 5 personer inkl. mig.
Varighed: 3 måneder.

Den henter data på det ønsket tognr. man har indtastet, efterfølgende vælges fejlkategorierne som er delt op i to niveauer. Man kan eventuel slutte af med en bemærkning. Disse data lageres i en SQL database som derefter sendes til et fælles system for blandt andet fejlmeldinger, som derefter overføres til SAP.  


Stamkortet, formål var at lave et mere avanceret stamkort (personlig opslag) på intranettet. Den skulle deles op i tre niveauer: Leder, kollegaer og eget. Lederen skulle kunne se sine medarbejderes data (fravær, ferie, kurser osv.). Ens kollegaer skulle kunne se ens stamkort med generelle data (navn, afdeling, leder, telefon nr., adresse osv.). Skal kunne se sit eget stamkort, med rettigheder til at ændre i det.

Projektgruppe: 6 personer inkl. mig.
Varighed: 3 måneder.

Det var et komplekst projekt. Målet var, at stamkortet kun skulle hente data fra SAP. Stamkortet var afhængig af mange andre systemer / programmer så som kalenderfunktionen i Outlook, kontaktperson i Outlook, SAP data, organisationsdiagrammet mv.. Der var sikkerhedsmæssige udfordringer som skulle godkendes af datatilsynet, samt af vores sikkerhedschef bl.a. fremvisning af cpr. nr. og billeder. Projektet endte med at blive en politisk kamp mellem kunden og DSB IT. Stamkortet var allerede i september 2008 klar til idriftsættelse, men er endnu ikke idriftsat.  


DTO3 fase 2 (DriftTeknisk Opfølgning), Formålet med DTO er at præcisere hændelsesforløbet, så vi kan genkende de store gentagerfejl og øge rettidigheden. I DTO tilføjes vigtige detaljer om den enkelte hændelse.

Projektgruppe: 7 personer inkl. mig.
Varighed: 3 måneder.

 
Dette er et nyligt påbegyndt projekt, hvor der ønskes en del optimering samt ny udvikling


IT Koordinator hos DSB S-tog a/s Juli 2003 – December 2007


Min funktion som ServiceDesk Manager, hvor mine opgaver primært gik ud på:

- Kvalitetssikring af opgaveløsning

- Prioritering af åbne opgaver

- Planlægning af ressourcefordeling

- Håndtering af kundeklager

- Opfølgning på udestående opgaver

- Udarbejdelse af rapporter ift. analyse af fejltyper


Min funktion som IT-Supporter, hvor mine opgaver primært gik ud på:

- 1 level support

 • Telefon support

- 2 level support

 • Onsite og via remote desktop

- Klargøring af udstyr

- Opsætning af udstyr

- Vedligeholdelse af hardware databasen

- Rettighedsstyring via AD til drev, mapper og mailgrupper

- Rettighedsstyring via SAM til systemer på S-cuben

- Oprettelse af medarbejder

 • Oprettelse i Organisationsdata

 • Tilføjelse af rettigheder

 • Oprettelse af personlig drev på serveren

- Nedlæggelse af medarbejder

 • Deaktiverer i organisationsdata

 • Fjerne mailgrupper

 • Fjerne personlig drev på server

- Ændring af medarbejder

 • Ændring i telefon nr

 • Tilføjelse eller fjernelse fra mailgrupper mm

 • Adgang til systemer via SAM

- Bestilling og varemodtagelse af hardware og software

- Vejlede kunder omkring indkøb

- Opfølgning på bestillinger

- Opret indkøbssager i sagssystemet

- Opretholde tæt samarbejde med Koncern Indkøb og ekstern leverandør (TopNordic og PC Ware)

- Intern Audit